Styrelse

Om oss - Styrelse och övriga poster

Styrelse

Direktkontakt med alla i styrelsen: styrelse@ksbv.seOrdförande

Ulf Zetterlund

E-post: ordforande@ksbv.se

Telefon: 070-648 10 09


Vald 2018-03-21
Kassör

Thomas Agge

E-post: kassor@ksbv.se


Thomas har varit med sedan starten av KSBV.

Omvald 2020-09-06
Sekreterare

Gun Andersson

E-post: sekreterare@ksbv.se


Invald 2019-03-25Medlemsregistrator

Erik Waldenström

E-post: info@ksbv.se


Omvald 2020-09-06

Lars "MiataLasse" Ohlsson
Thomas Agge
Gun Andersson

Mentor

Leif Gustafsson

E-post: mentor@ksbv.se


Leif har stor erfarenhet inom bilklubbssammanhang, och har varit med i KSBV sedan start. Mentorns uppgift är att agera stöd åt såväl styrelse som övriga medlemmar utifrån klubbens bästa.

Mentor ingår inte i ordinarie styrelse.Valberedning

Valberedningen för 2020 består av

Olof Östberg, Sammankallande.

Karl BothénE-post till valberedning: valberedning@ksbv.se


Copyrigt ® Karlstads Sportbilsvänner (KSBV)

Webbdesign Lars Ohlsson
Karlstads Sportbilsvänner (KSBV)

org.nr. 802497-0629


Adress:

Karlstads Sportbilsvänner (KSBV)

C/O U.Zetterlund

Lokförarvägen 19

665 35 Kil


Kontakt

E-post: Info@ksbv.se

E-post ordförande: ordforande@ksbv.se

E-post kassör: kassor@ksbv.se

E-post styrelsen: styrelse@ksbv.se

E-post mentor: mentor@ksbv.se


Övrig kontaktinfo: se Kontakt i menyn

Bankuppgifter

Bankgiro 646-6353

Swish 123 337 22 81