Styrelse

Om oss - Styrelse och övriga posterValberedning

Valberedningen för 2023 består av

Karl Bothén, sammankallande

Kjell-Åke NymanE-post till valberedning: valberedning@ksbv.se


Styrelse

Direktkontakt med alla i styrelsen: styrelse@ksbv.setf.Ordförande

Erik Waldenström

E-post:info@ksbv.se

Telefon: 070-6340100

Sköter även medlemsregistreringen.

Invald 2023-03-19

Kassör och tf.Sekreterare

Thomas Agge

E-post: kassor@ksbv.se

E-post: sekreterare@ksbv.se

Telefon:070-5760667


Thomas har varit med sedan starten av KSBV.

Omvald 2020-09-06

Även Invald som sekreterare 2023-03-19

Styrelseledamot

Olov Östberg

E-post: info@ksbv.se

Telefon: 070-5675349


Omvald 2023-03-19
Suppleant

Gun Andersson

E-post: info@ksbv.se

Invald 2023-03-19


Styrelseledamot

Pentti I Helminen

E-post: info@ksbv.se


Invald 2023-03-19

Lars "MiataLasse" Ohlsson
Thomas Agge