Styrelse

Om oss - Styrelse och övriga posterValberedning

Valberedningen för 2021 består av

Karl Bothén, sammankallande

Kjell-Åke NymanE-post till valberedning: valberedning@ksbv.se


Styrelse

Direktkontakt med alla i styrelsen: styrelse@ksbv.seOrdförande

Vakant

E-post: ordforande@ksbv.se

Telefon: 


Kassör

Thomas Agge

E-post: kassor@ksbv.se


Thomas har varit med sedan starten av KSBV.

Omvald 2020-09-06
Sekreterare

Gun Andersson

E-post: sekreterare@ksbv.se


Omvald 2021-09-26Medlemsregistrator

Erik Waldenström

E-post: info@ksbv.se


Omvald 2020-09-06Styrelseledamot

Olof Östberg

E-post: info@ksbv.se


Invald 2021-09-26


Lars "MiataLasse" Ohlsson
Thomas Agge
Gun Andersson