Kontakt

Kontakt

Generell kontakt

Huvudkontakt sker via info@ksbv.seStyrelse

Direktkontakt med  styrelsen: styrelse@ksbv.setf.Ordförande

Erik Waldenström

E-post:info@ksbv

Telefon:070-6340100

Även medlemsregistrator.Kassör och tf.Sekreterare

Thomas Agge

E-post: kassor@ksbv.se

Telefon:070-5760667

Styrelseledamot

Olov Östberg

E-post: info@ksbv.se

Telefon:070-5675349

Suppleant

Gun Andersson

E-post: info@ksbv.se


Styrelseledamot

Pentti I Helminen

E-post: info@ksbv.se

Valberedning

Valberedningen för 2023 består av

Karl Bothén, Sammankallande.

Kjell-Åke Nyman


E-post: valberedning@ksbv.se

Lars "MiataLasse" Ohlsson
Thomas Agge

Juridiskt namn

Karlstads Sportbilsvänner (KSBV), org.nr. 802497-0629Postadress + fakturaadress

Karlstads Sportbilsvänner

C/O Thomas Agge

Fältspatvägen 6

653 50 Karlstad

 Bankgiro och Swish

Bankgiro 646-6353

Swish 123 337 22 81Klubbshop

Monica Persson

E-post: klubbshop@ksbv.se Webbmaster

Ulf Zetterlund

 Admin Facebookgrupp

Ulf Zetterlund

E-post: info@ksbv.se