Vår historik

Vår historik

Vår historik.Verksamheten startades 2009 av Lars MiataLasse Ohlsson, först som renodlad märkesklubb med gästinslag av andra inbjudna sportbilsklubbar.


Hösten 2012 utvecklades verksamheten och Karlstads Sportbilsvänner (KSBV) bildades för att som äger en sportbil skulle få möjlighet att vara med, oberoende sportbilsmärke. Huvudsaken var att alla som älskade sportbilar skulle ges möjlighet att  umgås med andra  sportbilsvänner under enkla förhållanden.


Lasse var sammanhållande och ordförande fram till 2017-11 då han lämnade över ordförandeklubban till Ulf.


Ulf avgick som ordförande okt 2022. Avtackades på årsmötet 19/3-23


Kassör Thomas Agge och sekreterare Gun Andersson var med från starten i klubben. 

Thomas tog över även som sekreterare 2023-03-19


Mentor:

Leif hade stor erfarenhet inom bilklubbssammanhang, och har varit med i KSBV sedan start till sin bortgång.

Leif Gustafsson  15/6 1943-8/11 2020


Erik Waldenström tillkom i styrelsen som

medlemsregistrator 2017

Erik blev ordförande 2023-03-29


Dan Carlsson var sekreterare 2018-2019


Gun Andersson tog över som sekreterare 2019

Avgick som sekreterare och avtackades 19/3-23


Olof Östberg invald i styrelsen 2021


Pentti I Helminen invald i styrelsen 2023